CSRG / Szkolenia / Kursy podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych / Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i kontroli aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym oraz sprzętu oczyszczające

Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i kontroli aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym oraz sprzętu oczyszczające

Celem szkolenia jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za stan techniczny aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym oraz ucieczkowego sprzętu oczyszczającego w zakładach górniczych do wykonywania konserwacji, kontroli sprzętu.

Szkolenie trwa 1 dzień w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu z oderwaniem od pracy, kończy się egzaminem praktycznym.

Warunki przyjęcia:

  • wykształcenie co najmniej zawodowe, staż pracy w zakładzie górniczym co najmniej 1 rok
  • lub podstawowe ze stażem pracy w zakładzie górniczym 3 lata

Wszelkich informacji udziela Barbara Kochan

Kontakt:tel.032 3880445, e-mail:

 

Terminy szkoleń