CSRG / Szkolenia / Kursy podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych / Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji lamp górniczych

Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji lamp górniczych

Celem szkolenia jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za stan techniczny lamp górniczych do wykonywania przeglądów i obsługi lamp górniczych i urządzeń technicznych lampowni zgodnie z fabrycznymi instrukcjami użycia danego sprzętu.

Kurs trwa 3 dni prowadzony jest w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu z oderwaniem od pracy, kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Warunki przyjęcia:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła co najmniej zasadniczą szkołę zawodową o kierunku elektrycznym, lub ukończyła zasadniczą szkołę zawodową o dowolnej specjalności i posiada półroczny okres pracy w lampowni, lub ukończyła szkołę podstawową i posiada jednoroczny okres pracy w lampowni.

Wszelkich informacji udziela Barbara Kochan

Kontakt: tel. 032 3880445, e-mail:

 

Terminy szkolenia