CSRG / Szkolenia / Kursy specjalistyczne dla ratowników górniczych / Kurs dla ratowników górniczych, kandydatów na kierowników specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych

Kurs dla ratowników górniczych, kandydatów na kierowników specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych

Celem kursu jest przygotowanie kandydata na kierownika do pełnienia obowiązków kontroli i nadzoru prawidłowego funkcjonowania w ramach KSRG specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu.

Warunki przyjęcia:

  • uczestnikami kursu mogą być osoby dozoru ruchu zakładu górniczego - ratownicy górniczy, którzy ukończyli kurs podstawowy dla kandydatów na członków specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu i posiadają minimum roczny staż pracy w tej specjalności (regularnie uczestniczyli w ćwiczeniach specjalistycznych, wykonywali prace profilaktyczne, prace ratownicze z użyciem technik alpinistycznych),
  • kandydat musi posiadać ukończony kurs dla kierowników akcji pod ziemią lub kurs dla kierowników baz ratowniczych,
  • kandydaci na kierowników specjalistycznych zastępów muszą ponadto posiadać wykonywać czynności specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym lub powinni posiadać co najmniej stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru średniego dla zakładów górniczych dowolnej specjalności.

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Myślińska tel. 32 3880453, e-mail:

 

Terminy szkoleń