CSRG / Szkolenia / Kursy wynikające z przepisów ratowniczych / Kurs na kierowników baz ratowniczych

Kurs na kierowników baz ratowniczych

Celem szkolenia jest przygotowanie osób dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika bazy ratowniczej w czasie akcji ratowniczej w podziemnym zakładzie górniczym.

Szkolenie trwa 5 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kierownicy baz ratowniczych zobowiązani są do powtarzania niniejszego kursu w odstępach 5-cio letnich.

Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu.

Warunki przyjęcia:

  • zatrudnienie w kierownictwie lub dozorze ruchu zakładu górniczego
  • ratownik górniczy lub były ratownik górniczy

 

 

 

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Myślińska.

Kontakt: tel.032 3880453,

e-mail:

 

Terminy szkolenia