CSRG / Szkolenia / Kursy wynikające z przepisów ratowniczych / Kurs na kierowników akcji na dole

Kurs na kierowników akcji na dole

Celem szkolenia jest przygotowanie osób kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika akcji na dole w czasie akcji ratowniczej w podziemnym zakładzie górniczym. Szkolenie trwa 5 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

Kierownicy akcji na dole zobowiązani są do powtarzania niniejszego kursu w odstępach 5-cio letnich.

Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się w symulatorze, w którym prowadzona jest symulacja organizacji i kierowania akcją z bazy ratowniczej oraz poprzez przeprowadzenie egzaminu końcowego.

 

Warunki przyjęcia: zatrudnienie w kierownictwie lub dozorze wyższym ruchu zakładu górniczego.

Wskazane:

  • zatrudnienie jako osoba dozoru wyższego,
  • ratownik górniczy lub były ratownik górniczy.

 

 

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Myślińska.

Kontakt: tel.032 3880453,

e-mail:

 

Terminy kursów