CSRG / Szkolenia / Kursy podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych / Kurs dla osób dozoru z zakresu ochrony przeciwpożarowej podziemnych zakładów górniczych

Kurs dla osób dozoru z zakresu ochrony przeciwpożarowej podziemnych zakładów górniczych

Celem szkolenia jest przygotowanie osób kierownictwa zakładu górniczego i osób dozoru ruchu zakładu górniczego do kierowania oddziałami ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia pracowników z zakresu zagrożenia pożarowego.

Uczestnikami kursu mogą być osoby kierownictwa kopalń i dozoru ruchu zakładów górniczych.

Szkolenie trwa 3 dni i odbywa się w oderwaniu od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym.

 

Warunki przyjęcia:

  • osoba kierownictwa kopalni lub dozoru ruchu, której zakres czynności obejmuje sprawy ochrony przeciwpożarowej podziemnych zakładów górniczych.

 

Wszelkich informacji udziela Barbara Kochan

Kontakt: tel. 032 3880445, e-mail:b.kochna[at]csrg.bytom.pl

 

Terminy szkoleń