CSRG / Szkolenia / Kursy podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych / Kurs dla uprawnioncyh pracowników kopalń w celu uzyskania uprawnień do szkolenia osób zjeżdżających do podziemnych wyrobisk zakładów górniczych z zak

Kurs dla uprawnioncyh pracowników kopalń w celu uzyskania uprawnień do szkolenia osób zjeżdżających do podziemnych wyrobisk zakładów górniczych z zak

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników zakładów górniczych do prowadzenia szkoleń osób zjeżdżających do podziemnych wyrobisk zakładów górniczych w zakresie umiejętności użycia ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego, stosowanego w zakładzie górniczym.

Szkolenie trwa 6 godzin w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu z oderwaniem od czasu pracy, kończy się praktycznym sprawdzianem z umiejętności szkolenia osób w zakresie tematyki kursu.

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie, które uprawnia ich do prowadzenia szkoleń osób zjeżdżających do podziemnych zakładów górniczych.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończenie kursu z zakresu użytkowania sprzętu oddechowego,
  • ukończenie kursu z zakresu konserwacji i kontroli sprzętu oddechowego,

Wszelkich informacji udziela Barbara Kochan

Kontakt: tel. 032 3880452, e-mail:


Terminy szkoleń: Ustalany według zapotrzebowania