OSRG Jaworzno

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w JaworznieRatownictwo górnicze rejonu jaworznickiego do roku 1958 podlegało Głównej /Okręgowej/ Stacji Ratownictwa Górniczego w Sosnowcu. W związku z rozwojem ratownictwa górniczego w istniejących i nowo budowanych kopalniach węgla kamiennego oraz tworzeniem ratownictwa górniczego w zakładach górniczych innych przemysłów w tym rejonie podjęta została decyzja o budowie kilku nowych stacji rejonowych , w tym Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie, która rozpoczęła swoja działalność w lipcu 1958 roku. (…)Pierwszy wyjazd ratowników pogotowia miał miejsce w dniu 17 sierpnia 1958 roku do pożaru w kopalni „Bierut”. W kolejnych latach następowało rozszerzenie działalności OSRG Jaworzno na kolejne kopalnie węgla kamiennego i inne zakłady górnicze, szczególnie w roku 1974, kiedy to objęto nadzorem ratownictwo Zakładów Przedsiębiorstwa Poszukiwania Nafty i Gazu i w roku 1999 po likwidacji OSRG Sosnowiec.

 Wpis z „Polskie Zorganizowane Ratownictwo Górnicze; Historia i Współczesność 1907-2007”

Dyrekcja stacji

  • Dyrektor:
    • Zbigniew Kubica
  • Z-ca Dyrektora:
    • Ryszard Trzaska
    • Krzysztof Piernik

Wykaz zakładów zabezpieczanych przez OSRG Jaworzno:

- KWK Mysłowice-Wesoła:

                Ruch Wesoła,

- KWK Piast – Ziemowit:

Ruch Piast,

Ruch Ziemowit,

- Zakład Górniczy Janina TAURON Wydobycie S.A.,

- Zakład Górniczy Sobieski TAURON Wydobycie S.A.,

- KWK Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o.,

- Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.,

- Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o.,

- Kopalnia Soli Wieliczka S.A.,

- Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.,

- Kopalnia Soli Kłodawa S.A.,

- ZGH Bolesław S.A.,

- PPUH "DOLOMIT" Kopalnia Ząbkowice S.A.,

- SRK S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód,

- SRK S.A. Oddział KWK Mysłowice,

- SRK S.A. Oddział KWK Kazimierz Juliusz,

- SRK S.A. CZOK pompownia Jan Kanty.