CSRG / O nas / Spółki zależne / CEN-RAT Sp. z o.o.

CEN-RAT Sp. z o.o.

Podstawowe informacje

Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu

Siedziba spółki mieści się pod adresem: ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom

NIP 6262714583

REJESTR: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000165379

Kapitał zakładowy: 1.600.000 zł opłacony w całości.

Dane kontaktowe

tel.: 32 38-80-481
fax.: 32 38-80-482

Adres e-mail:
Strona www: www.cen-rat.bytom.pl

Przedmiot działalności

Spółka prowadzi działalność usługową w sektorze górniczym. Zakres działalności Spółki obejmuje świadczenie usług inertyzacji, usług i produkcji przewodowej łączności ratowniczej oraz urządzeń elektronicznych, serwis sprzętu oddechowego, kontrola przyrządów pomiarowych, utylizacja zużytego sprzętu i odpadów. Spółka świadczy usługi w zakresie rzeczoznawstwa i opracowań ekspertyzowych jak również prowadzi działalność gastronomiczną.

Podstawowymi usługami świadczonymi przez CEN-RAT Sp. z o.o. są usługi inertyzacji. Spółka dysponuje specjalistycznym sprzętem i urządzeniami do podawania gazów inertnych. Posiada kompleksową ofertę na wykonywane usługi inertyzacyjne i jest podmiotem dominującym w zakresie stosowania wytwornic azotowych, zgazowanego ciekłego azotu lub dwutlenku węgla wraz z usługami towarzyszącymi.

Organy Spółki

  • Zgromadzenie Wspólników,
  •  Zarząd Spółki:
    • Piotr Bramorski – Prezes Zarządu
    • Grzegorz Mendakiewicz - Członek Zarządu Wiceprezes ds. Technicznych