CSRG / O nas / Spółki zależne / Cen-Med Sp. z o.o.

Cen-Med Sp. z o.o.

Podstawowe informacje

"Cen-Med" Sp. z o.o.

Siedziba spółki mieści się pod adresem: Chorzowska 12d, 41-902 Bytom

NIP: 6262758155

REJESTR: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000214650
Kapitał zakładowy: 462 850 ,00 zł opłacony w całości.

Dane kontaktowe

Tel.: 32 787-30-20; 32 787-32-08
Fax: 32 787-32-08

Adres e-mail:

Przedmiot działalności

„Cen-Med” Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym i wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – „Cen-Med” Specjalistycznym Ośrodku Badań i Porad Lekarskich („Cen-Med” SOBiPL).

Podstawowymi celami działania spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, obejmujących:

 • badania lekarskie kandydatów na ratowników górniczych, ratowników górniczych, zgodnie z obowiązującą „Metodyką badań lekarskich i psychologicznych oraz kryteriami i zasadami oceny zdolności do pracy w ratownictwie górniczym”,
 • badania profilaktyczne (na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy) - pracownicze kandydatów na ratowników i ratowników górniczych, profilaktykę zdrowotną oraz opiniowanie i orzekanie o stanie zdrowia,
 • świadczenie usług medycznych w ramach umów zawartych ze Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Organy Spółki

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Zarząd:
  • Mariusz Kuś – Prezes Zarządu,
  • Jacek Wrodarczyk – Członek Zarządu.

Prokurenci

 • Lech Poloński
 • Adriana Porębska