OSRG Bytom

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w BytomiuOkręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu wywodzi się z pierwszej głównej stacji ratownictwa organizującej i nadzorującej ratownictwo górnicze na Górnym Śląsku, zorganizowanej w 1907 roku. W tymże roku utworzona została Górnośląska Główna Stacja Ratownictwa z siedziba w Bytomiu. 31 grudnia 1949 roku zatwierdzony został przez Dyrektora Generalnego Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego nowy schemat organizacyjny Stacji Ratownictwa Górniczego Przemysłu Węglowego z siedzibą w Bytomiu. Zgodnie z tym schematem organizacyjnym w Bytomiu utworzony został oddział Stacji Ratownictwa Górniczego PW w Bytomiu – dzisiejsza Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego. Od 1 stycznia 1950 roku rozpoczęła się działalność oddziału bytomskiego Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. W  OSRG w Bytomiu z dniem 1 listopada 1956 roku uruchomiono stałe zawodowe górnicze pogotowie ratownicze. 

Wpis z „Polskie Zorganizowane Ratownictwo Górnicze; Historia i Współczesność 1907-2007”

Dyrekcja stacji

  • Dyrektor:
    • Zygmunt Ożóg
  • Z-ca Dyrektora:
    • Wojciech Najman
    • Jacek Dopierała

Wykaz zakładów górniczych zabezpieczanych przez OSRG Bytom:

- KWK Wieczorek,

- KWK Murcki-Staszic,

                Ruch Staszic,

- KWK Wujek:

                Ruch Śląsk,

                Ruch Wujek,

- KWK Bobrek-Piekary:

                Ruch Bobrek,

                Ruch Piekary,

- Zakład Górniczy Ekoplus Sp. z o.o.

- SRK S.A. Oddział KWK Centrum,

- SRK S.A. Oddział KWK Boże Dary,

- SRK S.A. Oddział KWK Rozbark V,

- SRK S.A. Oddział CZOK pompownia Siemianowice,

- SRK S.A. Oddział CZOK pompownia Pstrowski,

- SRK S.A. Oddział CZOK pompownia Powstańców Śląskich,

- Zabytkową Kopalnię Srebra Tarnowskie Góry,

- Kopalnię Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o.o. w Niwnicach,

- Kopalnię dolomitu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAG Sp. z o.o.,

- Centralną Pompownię „BOLKO” Sp. z o.o.,

- GIG Kopalnię Doświadczalną „Barbara”.